Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy
Y-tunnus: 2731094-9
Puhelin: 045 644 9081
Kotipaikka: Tampere
Sähköpostiosoite: fel@fel.gg

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Jussi Halme 
jussi.halme@fel.gg 
Puhelin: 045 644 9081

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy on sitoutunut käyttäjien yksityisyyden suojaamiseen henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, minkä tyyppistä tietoa keräämme käyttäjistä, kuinka käytämme tuota tietoa sekä miten luovutamme näitä tietoja kolmansille osapuolille. Käyttämällä sivustoa hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti.

Keräämämme tiedot ja säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja käyttäjältä itseltään sivuston käytön yhteydessä. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa ja palveluitamme.

Henkilötiedot, joita keräämme käyttäjistä sivuston käytön yhteydessä, käsittävät henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • Yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, toimitusosoite (jos se eroaa postiosoitteesta), puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana tai muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Syntymäaika, sukupuoli
 • Käyttäjän antamat profilointitiedot
 • Sivuston ja palveluidemme käyttöä ja käyttäjän asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten maksuyhteystiedot, maksukorttitiedot tai pankkitilitiedot, asiakaspalautetiedot, tilaustiedot
 • Suoramarkkinointilupiin tai -kieltoihin liittyvät tiedot
 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Voimme käyttää asiakkaan henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Sivustoon ja palveluihimme liittyvä viestintä, asiakassuhteen hoitaminen
 • Sivuston ja palveluidemme tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen, parantaminen ja suojaaminen
 • Käyttäjäkohtainen sivuston personointi
 • Sivustoa koskeva analysointi ja tilastointi
 • Markkinatutkimus ja sähköinen suoramarkkinointi henkilötietolain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja selvittäminen
 • Sivustoon liittyvien oikeuksien ja/tai omaisuuden suojaaminen
 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset

Evästekäytäntö

Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa päätelaitteeseen käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea käyttäjän vieraillessa seuraavan kerran samalla sivulla. Osa evästeistä on välttämättömiä sivustojen selaamisen kannalta. Muut evästeet ovat käyttäjän kannalta hyödyllisiä, sillä ne helpottavat sivuston käyttöä muun muassa muistamalla käyttäjänimen tai valitut kieliasetukset. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Pyrkimyksenämme on näin kehittää palveluamme käyttäjiä yhä paremmin palvelevaksi.

Sivustolla käytettävät evästeet

Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • käyttäjän IP-osoite
 • kellonaika
 • käytetyt sivut ja niillä käytetty aika
 • selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen
 • miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut sivustolle

Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeet kolmansien osapuolten sivuilla

Sivustollamme käytettävien evästeiden lisäksi evästeitä hyödynnetään myös oman mainontamme kohdentamiseen kolmansien osapuolten sivustoilla. Toimimme yhteistyössä verkkomainonnan teknologiaan erikoistuneiden yritysten kanssa. Näiden yhteistyökumppanien evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla keräämien tietojen perusteella mainoksiamme voidaan kohdentaa aiempaan verkkokäyttäytymisen ja muiden tekijöiden perusteella niille verkon käyttäjille, joita mainoksemme todennäköisesti kiinnostavat eniten. Kohdentamisessa voidaan tällöin hyödyntää myös sivustomme ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Yhteistyökumppanimme ja me voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, kuinka tehokkaita lähetetyt mainoksemme ovat. Tässä tarkoituksessa voimme kerätä esimerkiksi seuraavia tietoja:

 • tieto siitä, kuinka monta kertaa tietty mainos on näytetty selaimessa
 • tieto siitä, onko mainos avattu
 • tieto siitä, johtiko mainoksen avaaminen tuotteen ostamiseen verkkokaupassa

Evästeiden ja kohdennetun mainonnan estäminen

Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia. Evästeiden poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytössäsi.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. Sivuston välityksellä antamiasi tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

 • Sivuston ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille, kuten maksupalvelun tarjoajille
 • Viranomaisille siinä tapauksessa, että laki tai meidän etumme tai kolmannen osapuolen etu niin vaatii
 • Tytär- ja osakkuusyhtiöillemme tai muille kanssamme samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille, tai sivuston uudelle omistajalle, osaomistajalle tai harjoittajalle ja heidän neuvonantajilleen yrityskaupan tai -järjestelyn yhteydessä

Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, jonka perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa, jolloin ei ole kyse henkilötiedoista.

Tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa sivuston tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen.

Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ylläpitämille sivustoille. Emme vastaa kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Käytämme tarpeellisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää sinua koskevien henkilötietojen käsittely suoramarkkinoinnissa sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiisi.

Pyynnöstäsi oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme osoitteeseen asiakaspalvelu@fel.gg. Käyttäessäsi tarkastusoikeuttasi tietojen antamisesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos siitä, kun käyttäjä edellisen kerran sai rekisterin tiedot tarkistettavakseen, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustolla. Suosittelemme, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy:n vastuu

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy ei ole vastuussa palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta palveluun tai palvelussa.

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy ei anna takuita palvelun tietojen yleisen käyttötarkoituksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuksista tai siitä, että palvelu ei loukkaisi kolmansien oikeuksia.

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy ei ole vastuussa palvelun, verkkosivuston tai niiden sisällön tietojen oikea-aikaisuudesta, tarkkuudesta, saatavuudesta tai häiriöistä saatavuudessa, vioista (mukaan lukien virukset) palvelussa tai sen sisällössä. Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy ole myöskään vastuussa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, ei edes huolimattomuudesta johtuvissa tapauksissa tai tilanteessa, jossa Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy:tä on informoitu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa virheestä tai ongelmatilanteesta osoiteeseen asiakaspalvelu@fel.gg.

Suomen Elektronisen Urheilun Liiga Oy saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.