Medialle

Valokuvia saa käyttää toimituksellisessa tarkoituksessa FEL mainiten. Median yhteyshenkilö on Ville Järveläinen.

Mediapankkimme löydät osoitteesta mediapankki.fel.gg.

Pressikuvat