R6-liigan säännöt

Pelaajiin kohdistuvat säännöt

Pelaajan kelvollisuus

Henkilö on kelvollinen pelaamaan liigassa ja sen karsinnoissa sekä kaikissa muissa luetelluissa tai luetteloimattomissa peleissä mikäli hän on 16-vuotias tai vanhempi. Henkilön ollessa yli 16, mutta alle 18, hänen täytyy toimittaa pyydettäessä sarjavastaavalle vanhemman tai huoltajan allekirjoittama suostumus. Tämän lapun saa sarjavastaavalta. Henkilöllä ei saa olla aktiivista pelin sisäistä pelikieltoa missään kohtaa sarjaa. Mikäli tallainen kielto tulee ilmi sarjan aikana, seurauksena on pelaajan välitön poistaminen sarjasta. Valmentajien ja analyytikoiden ei tarvitse näitä ehtoja täyttää.

Tekniset ongelmat

Henkilö vastaa täysin itse omasta laitteistostaan sekä nettiyhteydestään. Tietokoneen tai jonkin sen osan hajotessa pelin aikana sarjan valvojat eivät ole velvollisia vaihtamaan ottelun aloitus aikaa toiselle päivälle. Pelaajan pingin ollessa 120 ms tai yli useamman kuin kahden kierroksen ajan, voi vastustajajoukkue tehdä tästä valituksen. Kaikenlaisten macrojen, scriptien sekä epäreilua etua antavien bugien tai glitchien ja kolmannen osapuolen ohjelmien käyttö on kielletty. Näiden käyttö kiellosta huolimatta johtaa pelaajan tai koko joukkueen välittömään poistoon sarjasta.

MOSS-ohjelma

Jokaisessa FELin R6-liigan ottelussa on käytettävä MOSS-nimistä ohjelmaa. MOSS ottaa kuvankaappauksia pelaajan näytöstä tietyn ajan välein. Tämä toimii ”anti-cheattina”. MOSSin voit ladata klikkaamalla tästä. Lisää säädöksiä MOSS-tiedostoista löydät kohdasta ”MOSS-tiedostot sekä kuvankaappaukset”.

Käyttäytyminen

Pelaajat sitoutuvat käyttäytymään asiallisesti koko sarjan ajan. Minkäänlaista epäurheilijamaista käytöstä tai muuten epäasiallista käytöstä ei hyväksytä, ja rikkeestä seuraa rangaistus. FELin R6-liigan otteluista saatua omatekoista kuvamateriaalia (esim. omia videoita) ei tule levittää ilman ylläpidon hyväksyntää. FELin julkaisemien R6-liigan videoiden levitys on sallittua ja jopa suotavaa. Ottelun aikana siinä pelaavilla pelaajilla ei tule olla stream auki. Ottelun päätyttyä tulee odottaa stream delayn verran (3 min) ennen kuin stream lähetykseen saa kirjoittaa jotain. Rangaistuksena säännön/sääntöjen rikkomisesta tulee tapahtumasta riippuen varoitus, henkilökohtainen pelikielto, joukkueen poisto sarjasta tai henkilökohtainen osallistumiskielto seuraaville kausille.

Joukkueeseen kohdistuvat säännöt

Rosteri otteluissa

Rosteri muodostuu viidestä (5) pääpelaajasta, sekä maksimissaan neljästä (4) varapelaajasta. Kolmen (3) pääpelaajan on oltava rosterissa koko kauden loppuun asti. Pääpelaajia ovat pelaajat, jotka kauteen lähdettäessä on ilmoitettu sellaisiksi. Tilanteissa missä pääpelaajia ei ole erikseen ilmoitettu, pääpelaajiksi määräytyvät ensimmäisessä pelissä olleet pelaajat. Mikäli joukkue haluaa muokata rosteriaan, muutoksista on ilmoitettava pikemmiten ylläpidolle. Tähän rosteriin luetaan osaksi pelaajat sekä varapelaajat, mutta ei valmentajia tai analyytikoita.

Otteluissa täytyy olla viisi (5) pelaajaa pelissä, pienemmällä määrällä peliä ei voi aloittaa. Otteluissa täytyy olla aina kaksi (2) pelaajaa pääpelaajista mukana, muut pelaajat voivat olla varapelaajia. Otteluissa pelaajia ei saa vaihtaa kesken karttaa, mutta jos karttoja pelataan enemmän kuin yksi, on joukkueen mahdollista vaihtaa koko ottelun aikana kaksi (2) pelaajaa karttojen välissä.

Ulkomaalaiset pelaajat

Joukkueessa saa olla enintään kaksi (2) ulkomaalaista pelaajaa koko kauden aikana. Ulkomaalaisen pelaajan on asuttava Euroopassa, mutta kansallisuudella ei ole merkitystä.

Pelaajavaihdot

Joukkueet saavat vaihtaa pelaajia vapaasti koko kauden ajan, kunhan aiemmin mainitut ehdot täyttyvät joukkueissa. Liigoissa (liiga, haastajaliiga) pelaavia pelaajia voi vaihtaa joukkueiden kesken vapaasti liigojen puoliväliin asti, minkä jälkeen pelaajavaihdokset joukkueiden välillä eivät ole enää sallittuja. Liigan ulkopuolelta tulevien pelaajien kanssa ei ole runkosarjan osalta rajoitusta. Finaaleissa tai karsinnoissa pelaavilla pelaajilla on oltava vähintään kaksi (2) runkosarjapeliä pelattuna.

Poikkeustapauksissa ja väärinkäytöissä sarjavastaava voi tehdä oman harkintakykynsä mukaisen päätöksen koskien rosterimuutoksia.

Sarjaan ja sen otteluihin kohdistuvat säännöt

Kartta- ja operaattoribannit

Jokaisen ottelun karttabannit suoritetaan www.mapban.eu-sivuston simulaattorilla sarjavastaavan antamien ohjeiden mukaisesti. Joukkueet eivät saa aloittaa bannausta, eivätkä bannata karttoja esimerkiksi yksityisviestien avulla. Bannijärjestys päätetään ottelun mukaisesti (vasen = blue, oikea = orange). Kumpikin joukkue saa valita aloituspuolensa vastustajan valitsemaan karttaan. Operaattoribannit suoritetaan pelin sisäisesti.Automaattisesti bannatut operaattorit ovat Warden ja Nokk.

Paikalle tulo

Mikäli toinen, jo valmiina oleva, joukkue joutuu odottamaan vastustajaansa yli viisitoista (15) minuuttia, on heillä oikeus tehdä ottelusta protesti sarjavastaavalle. Karttabannit on suoritettava kymmenen (10) minuutin kuluessa siitä, kun sarjavastaava on antanut luvan sen aloittamiseen. Mikäli karttabannit viivästyvät jommankumman joukkueen vuoksi, voi toinen joukkue protestoida asiasta. Kaikkien pelaajien on oltava valmiina liittymään lobbyyn 10 minuuttia ennen ilmoitettua ottelun alkamisaikaa.

Luovutus

Joukkueilla on oikeus luovuttaa, mikäli he eivät syystä tai toisesta halua pelata ottelua. Luovutuksesta luovuttanut joukkue saa häviön, ja voittajatiimi voiton. Yksittäisestä luovuttamisesta ei normaaleissa olosuhteissa seuraa hallaa joukkueelle, mutta sarjavastaavan huomatessa vilppiä (esim. annetaan tarkoituksella sovitusti voitto toiselle joukkueelle), asia otetaan käsittelyyn ja joukkuetta (joukkueita) rangaistaan oikeaksi katsotulla tavalla. Kolmen (3) luovutetun pelin jälkeen joukkue tullaan poistamaan sarjasta.

Otteluiden tulokset

Molemmat joukkueet ovat velvollisia ottamaan kuvankaappauksen ottelun päättymisruudusta, jotta toimitsijat kykenevät varmistamaan ottelun tuloksen. Joukkueet ovat myös velvollisia ilmoittamaan tulokset oikein (esim. 6-1, 6-6) sille tarkoitetulle kanavalle sarjan Discord-palvelimella. Ottelu on saatettu päätökseen vasta sitten, kun sarjavastaava on varmistanut ja hyväksynyt tulokset. Niin kauan kuin ottelu on ”auki”, tulee pelaajien olla paikalla. Voitosta joukkue saa kaksi (3) pistettä, tasapelistä yhden (1). Häviöstä ei tule pisteitä. Kahden tai useamman kartan pelissä pelaajat eivät saa poistua lobbystä karttojen välissä, eivätkä he myöskään vaihda puolia.

MOSS-tiedostot sekä kuvankaappaukset

MOSS-tiedostojen säilytysaika on neljätoista (14) vuorokautta ottelun päättymisestä alkaen. MOSS-tiedostoja voi pelaaja säilyttää esimerkiksi omalla tietokoneellaan, pilvessä tai sarjan Discord-palvelimella. Mikäli joukkueella ei ole 14 päivän sisällä MOSS-tiedostoja näyttää kun niitä pyydetään, on seurauksena joko varoitus, ottelun lasku hävityksi tai pelaajan poistaminen sarjasta. Kuvankaappaukset tulee säilyttää seitsemän (7) vuorokauden ajan ottelun päättymisestä alkaen. Kuvankaappauksia voi pelaaja säilyttää omalla tietokoneellaan, pilvessä tai sarjan Discord-palvelimella. Discord-palvelimella ollessaan kuvankaappauksia tai MOSS-tiedostoja ei saa poistaa ilman sarjavastaavan lupaa tai ennen kuin niille asetetut säilytyspäivämäärät ovat umpeutuneet. Mikäli pelaajan MOSS-tiedosto on korruptoitunut, toimitaan sarjavastaavan harkinnan mukaan.

Pelinsisäiset ongelmat

Yhteysongelmat

Mikäli pelaaja menettää yhteytensä käynnissä olevaan otteluun kierroksen aikana, tulee joukkueiden pelata kierros loppuun. Mikäli pelaaja ei ole kierroksen loputtua saapunut takaisin otteluun, voi toinen joukkueista pyytää rehostia. Kumpikin joukkue saa käyttää rehostia yhden (1) kerran, mutta poikkeustapauksessa voi sarjavastaava tehdä toisenlaisen päätöksen mahdollistaakseen reilun pelin.

Bugit / glitchit

Mikäli pelaaja kohtaa kierroksen aikana peliin vakavasti vaikuttavan bugin tai glitchin (esim. pelaaja ei kykene liikkumaan), voidaan suorittaa rehost. Tälläisessa tilanteessa rehost voidaan suorittaa kun aikaa on jäljellä 1 min 30 s tai enemmän, ja kun enimmillään yksi pelaaja on ottanut vahinkoa kierroksen aikana. Joukkueen sisäisten pelaajien toisille aiheuttamaa vahinkoa ei lasketa mukaan. Mikäli tapahtunut bugi / glitchi aiheuttaa pelaajalle epäreilua etua, voi sarjavastaava rangaista pelaajaa tai joukkuetta.

Laittomat spawnkillit

Spawnpeek muuttuu laittomaksi spawnkilliksi, kun se toteutetaan niin, että vihollisella ei ole mitään mahdollisuutta reagoida siihen, väistää, ampua takaisin tai suojautua. Laittoman spawnkillin tapahtuessa tulee joukkueen tehdä valitus sarjavastaavalle. Sarjavastaava käy läpi tilanteen ja tekee viimeisen päätöksen spawnkillin laittomuudesta tai laillisuudesta. Mikäli spawnkill oli pelin ainoa ja ensimmäinen, on rangaistuksena yhden kierroksen luovutus vastustajajoukkueelle. Mikäli pelissä on tapahtunut spawnkill aiemmin, voi rangaistus olla esimerkiksi automaattinen häviö tai pelaajan/joukkueen poisto sarjasta.

Muut

Muut

Sarjavastaavalla on aina oikeus toimia oman harkintansa mukaan ja soveltaa sääntökirjassa mainittuja ja mainitsemattomia sääntöjä tiettyyn rajaan asti. Tällaisissa tapauksissa sarjavastaavan on kuitenkin konsultoitava vähintään yhtä muuta sarjavastaavaa, jotta mahdolliset puolueellisuudet vältetään. Mikäli sääntökirjasta puuttuu jokin olennainen tai olennaiseksi oletettava sääntö, on parasta kysyä sarjavastaavalta asiasta ennen kuin toimii sitä vastaan.

Asetukset

Yleiset asetukset

Playlist Type: Normal Mode
Server Type: Dedicated Server
Voice Chat: Team Only
Time of the Day: Day
HUD Settings: Pro League

Ottelun asetukset

Number of Bans: 4
Ban Timer: 15
Number of Rounds: 12
Attacker/Defender Role swap: 6
Overtime Rounds: off
Overtime Score Difference: 1
Overtime Role Change: off
Objective Rotation Parameter: 2
Objective Type Rotation: Rounds Played
Attacker Unique Spawn: On
Pick Phase Timer: 15
6TH Pick Phase: On
6TH Pick Phase Timer: 15
Reveal Phase Timer: 5
Damage Handicap: 100
Friendly Fire Damage: 100
Injured: 20
Sprint: On
Lean: On
Death Replay: Off

Pelimuodon asetukset

Game Mode: TDM Bomb
Plant Duration: 7
Defuse Duration: 7
Fuse Time: 45
Defuse Carrier Selection: On
Preparation Phase Duration: 45
Action Phase Duration: 180

Kartat

Bank, Border, Kafe Dostoyevsky, Club House, Consulate, Coastline, Villa